Asociaţia Papară Mihăiţă
Română English

Legislaţie:

 

>Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Hotărârea de Guvern. Nr. 1.665/10.12.2008 publicată în Monitorul Oficial Nr. 856/19.12.2008

(*.txt, 350 Kb, 29 pagini)

 

>Legea 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; cuprinde toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 157/18.07.2008 publicată în M.Of. Nr. 557/23.07.2008, prin care se stipulează fapul că în situaţia în care o persoană realizează venituri care sunt neimpozabile, contribuţia se calculează asupra veniturilor realizate.

(*.txt, 2.430 Kb, 136 pagini)

 

>Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, publicată în Monitorul Oficial Nr. 885 bis din 27 decembrie 2007

(*.pdf, 1.115 Kb, 120 pagini)

 

>Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, adoptate prin Hotărâre Nr. 268 din 14 martie 2007 publicată în Monitorul Oficial Nr. 233 din 4 aprilie 2007

(*.txt, 145 Kb, 9 pagini)

 

>Codul Muncii adoptat prin Legea Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 publicată în Monitorul Oficial Nr. 72 din 5 februarie 2003

(*.txt, 489 Kb, 36 pagini)

 

>Ordinul nr. 223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

(*.txt, 126 Kb, 2 pagini)

 

>Ordinul nr. 62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia

(*.txt, 54 Kb, 3 pagini)

 

>Ordinul Nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

(*.txt, 313 Kb, 21 pagini)

 

 

Top Foto:

pe RetezatMasivul Retezat

Un an de la accident

03.09 2006

Cu parapantaParapanta

Visul de a zbura din nou

30.06.2007

Dunărea Dunărea

Înot în fluviu

17.09.2007

Sărituri în apăSărituri în apă

Recuperare individuală prin înot

17.07.2008

Conţinut:

Theranova